Winkelcentrum Stadsveld, Enschede

Verbetering en uitbreiding van het winkelcentrum en de openbare ruimte

De van oudsher aanwezige winkelstructuur in het centrum van de wijk Stadsveld was niet optimaal; enigszins onsamenhangend, niet compact en onoverzichtelijk. DC Vastgoed heeft in dit winkelgebied een centraal gelegen blok verworven. Door herontwikkeling van dit blok en de omliggende openbare ruimte is de winkelstructuur hersteld zodat er een compact centrumgebied is ontstaan met een goede verblijfskwaliteit waar het prettig wonen en werken is.

Doel was om te komen tot een nieuw centrumgebied met een goede winkelstructuur en een bijbehorende goede openbare ruimte.

Upgrading en verduurzaming

De herontwikkeling van het centrale blok in het centrumgebied bestaat uit de renovatie en uitbreiding van het bestaande winkelaanbod met een Aldi-supermarkt en kleinere winkelunits voor de dagelijkse boodschappen. Ook de 24 bestaande appartementen boven de winkels zijn aangepakt. Deze hebben een upgrade gekregen en zijn daarnaast verduurzaamd.

Naast een verbetering van de functionele structuur door het herontwikkelen van het centrale deel is ook de visuele aantrekkelijkheid vergroot.

Spilfunctie voor de hele wijk

Naast een verbetering van de functionele structuur door de herontwikkeling van het centrale deel wordt ook de visuele aantrekkelijkheid vergroot. Uitgangspunt hierbij is geweest dat de winkels duidelijk herkenbare en zichtbare winkelfronten en winkelentrees krijgen, versterkt door luifels die ook als droogloop dienen. Verder is de parkeercapaciteit uitgebreid, de groenstructuur versterkt en de overzichtelijkheid van de parkeervoorzieningen en wegenstructuur verbeterd. Winkelcentrum Stadsveld is op deze wijze een aantrekkelijk gebied met een spilfunctie voor de hele wijk geworden.

Kengetallen

Renovatie en uitbreiding ca 2.000 m2 winkelruimte

Renovatie 24 appartementen

6000d01 127