Winkelcentrum Enschede Zuid, Enschede

Het meest dominante winkelcentrum in Enschede Zuid

In samenwerking met de CVVE Enschede Zuid ontwikkelde DC Vastgoed een plan voor het bestaande winkelcentrum in de wijk Wesselerbrink. Het plan voorzag in een renovatie en uitbreiding van de bestaande 14.000 m² winkelruimte. Het plan resulteerde in een geheel vernieuwd, eigentijds en volwaardig stadsdeelcentrum met een op de markt afgestemde omvang van circa 20.000 m².

“De belangrijkste verbindingswegen lopen direct langs het winkelcentrum, wat positief uitwerkt op de bezoekersaantallen.”

Groeiende gemeente

De gemeente Enschede telt ongeveer 160.000 inwoners. In 2030 zal dit aantal zijn gegroeid naar circa 167.000 inwoners. Het verzorgingsgebied van Winkelcentrum Enschede Zuid is stadsdeel Zuid, een van de grotere stadsdelen met ruim 37.000 inwoners en het winkelcentrum is hierin centraal gelegen. De belangrijkste verbindingswegen van stadsdeel Zuid – de Wesselerbrinklaan en de Broekheurnering – lopen direct langs het winkelcentrum, wat positief uitwerkt op de bezoekersaantallen.

“De invulling van het winkelcentrum is zodanig dat het aanbod qua soort en omvang afgestemd is op de markt.”

Landelijke ketens en lokale winkels

De renovatie en uitbreiding van Enschede Zuid werd gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 betrof een uitbreiding van 2.000 m², de tweede en derde fase zijn een jaar later gerealiseerd. De invulling van het winkelcentrum is zodanig dat het aanbod qua soort en omvang afgestemd is op de markt. Grote trekkers zijn de supermarkten Jumbo, Albert Heijn en Lidl. Subtrekkers zijn landelijke ketens als Hema, Pet’s Place, Big Bazar en Wibra aangevuld met lokale winkels als Bakkerij Nollen en Sanders Vers.

Kengetallen

Circa 20.000 m² winkelruimte

Circa 700 parkeerplaatsen

5977d02 355