Winkelcentrum Hatert, Nijmegen

Met hart en ziel investeren in het sociaal-economisch klimaat

Hatert is qua inwoneraantal (10.225 - 2017) de grootste stadswijk van Nijmegen. De wijk is gebouwd rondom het voormalige dorp met dezelfde naam. DC Vastgoed kocht in deze wijk het kleine en verpauperde winkelcentrum Hatert en de bijbehorende woningen met als doel het te herontwikkelen en uit te breiden tot het dominante winkelcentrum in het marktgebied. Kortom: investeren in een nieuw sociaaleconomisch klimaat.

“De upgrading van de buitenzijde resulteerde in een moderne en eigentijdse uitstraling van de woningen.”

Op de kaart gezet

De renovatie en uitbreiding van winkelcentrum Hatert door DC Vastgoed heeft geleid tot een comfortabel boodschappencentrum met een op de markt afgestemde omvang van circa 5.500 m². Niet alleen het winkelcentrum werd aangepakt, ook de erboven gelegen woningen werden door ons gerenoveerd. Zowel de binnen- als buitenzijde van de woningen ondergingen een transformatie. De upgrading van de buitenzijde resulteerde in een moderne en eigentijdse uitstraling van de woningen.

“Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat winkelcentrum Hatert nu functioneert als kloppend hart van de wijk.”

Introvert en extravert

Door de gekozen architectuur heeft het winkelcentrum zowel een introverte als extraverte kant. De winkels aan de buitenzijde geven het centrum een open uitstaling, terwijl het plein aan de binnenzijde zorgt voor geborgenheid en een menselijke maat. Er is gewerkt met hoogwaardige materialen en ook de openbare ruimte werd aangepakt, onder andere door 175 parkeerplaatsen voor de deur aan te leggen. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat winkelcentrum Hatert nu functioneert als kloppend hart van de wijk. Ook corporaties en andere marktpartijen raakten geïnspireerd met als resultaat grootschalige renovaties en de toevoeging van nieuwbouwwoningen in de wijk.

Kengetallen

Circa 5.500 m² winkelruimte

30 Woningen

Circa 175 parkeerplaatsen

Nijmegen hatert foto6 1