Winkelcentrum de Boreel, Deventer

Ambitieus ontwikkelingsprogramma om de binnenstad te versterken

Eind vorige eeuw sloot DC Vastgoed met de gemeente Deventer een PPS-overeenkomst af met als doel te komen tot herontwikkeling van het rondom de oude binnenstad gelegen gebied de Grachtengordel. Het totale gebied omvatte ruim 20 ha en was onderverdeeld in een aantal deelgebieden. Een van deze deelgebieden was het plangebied Boreel.

“Realisatie van het programma heeft gefaseerd plaatsgevonden middels drie deelprojecten.”

Versterking van de binnenstad

Vanuit de mogelijkheden die het terrein bood en de behoefte van de stad om te komen tot verdere versterking van de binnenstad heeft DC Vastgoed in nauwe samenwerking met de gemeente een ambitieus ontwikkelingsprogramma voor het plangebied geformuleerd. Realisatie van het programma heeft gefaseerd plaatsgevonden middels drie deelprojecten; Boreelplein, Boreelkazerne en Houtmarkt Pikeursbaan.

“Ruim voor de geplande oplevering was het grootste deel van de winkels verhuurd aan een mix van (inter)nationale filiaalbedrijven en lokale ondernemers.”

Lokale ondernemers en (inter)nationale filiaalbedrijven

Fase 1 bestond uit de realisatie van ca 16.000 m² winkelruimte, 31 woningen en een parkeergarage van ca. 700 plaatsen. Daarnaast huisvest het complex een bioscoop met 7 zalen, een casino en horeca. De renovatie van een monumentaal Kazernegebouw van ca. 8.000 m² was fase 2. De derde fase aan de Houtmarkt Pikeursbaan bestond uit 28 woningen en ca. 2.000 m² winkels. Ruim voor de geplande oplevering was het grootste deel van de winkels verhuurd aan een mix van (inter)nationale filiaalbedrijven en lokale ondernemers.

Kengetallen

16.000 m² Winkelruimte

9.000 m² Leisure en horeca

31 Woningen

700 Ondergrondse parkeerplaatsen

PNO Deventer 5226 049 M4G7963