Stadszicht Tholen, Tholen

Bouwen aan ruimtelijke belevingskwaliteit

In de prachtige Zeeuwse uitbreidingslocatie Stadszicht Tholen voerde DC Vastgoed samen met bouwbedrijf Aan de Stegge Roosendaal de gehele grondexploitatie uit. Ook ontwikkelden en realiseerden we er 280 woningen. Bij de totstandkoming van dit groene woongebied is bijzondere aandacht besteed aan de ruimtelijke belevingskwaliteit.

“Omdat we eigenaar van de gronden waren en zowel de grondexploitatie als ontwikkeling van de woningen deden, waren we maximaal zelf in control.”

Ruimtelijke belevingskwaliteit en architectuur

De locatie is gelegen aan de zuidwestzijde van de binnenstad in de groene open ruimte tussen de wijken Molenvliet en Buitenzorg. In nauwe samenwerking met de gemeente Tholen is voor de totale gebiedsontwikkeling een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. Dit plan vormde de leidraad voor de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking. Voor de architectonische uitwerking is bewust teruggegrepen op oude typische Zeeuwse stijlkenmerken.

“Volop ruimte voor groene elementen en landschappelijke invloeden.”

Zeeuws polderlandschap

Het plan maakte deel uit van een grote, moderne wijkuitbreiding van Tholen stad. Hoewel Stadszicht Tholen dicht bij het historische centrum ligt, bevindt het zich midden in een landelijke omgeving. De nieuwe wijk sluit naadloos aan bij het Zeeuwse polderlandschap en is opgezet volgens eigentijdse stedenbouwkundige principes. Er is dan ook volop ruimte geserveerd voor groene elementen en landschappelijke invloeden.

Kengetallen

280 Woningen

Tholen34