Ontwikkellocatie Ter Sype, Loosdrecht

Wonen en werken in Loosdrecht

DC Vastgoed onderzoekt samen met de Gemeente Wijdemeren of een invulling van het terrein met zowel woningen als bedrijfsruimte haalbaar is.

Mix van wonen en werken

Ter Sype is grofweg het gebied gelegen tussen de Nieuw Loosdrechtsedijk, de Tjalk, De Rading en de sportvelden. Dit gebied is bestempeld als ontwikkellocatie. De laatste jaren heeft de focus van de ontwikkeling in dit gebied gelegen op de realisatie van woningbouw. Omdat woningbouw door de aanwezigheid van het vliegveld slechts beperkt mogelijk blijkt, is DC Vastgoed thans samen met de Gemeente aan het onderzoeken of een mix van wonen en werken mogelijk is. Iets concreter zou dat inhouden dat het projectgebied dat grenst aan het vliegveld ingevuld kan worden met ‘werken’ en het gedeelte van het projectgebied nabij de Tjalk ingevuld kan worden met ‘wonen’. De onderzoeken worden de komende periode uitgevoerd, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de omgeving.

Kengetallen