DC Vastgoed en HYPO NOE sluiten eerste financieringsovereenkomst

DC Vastgoed heeft recent een aantal van haar projecten geherfinancierd middels een financiering verstrekt door HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG.

07/09/2020

DC Vastgoed en HYPO NOE sluiten eerste financieringsovereenkomst

DC Vastgoed is een Nederlandse vastgoedonderneming met een focus op projecten op het gebied van winkelen, wonen en werken. Al meer dan 25 jaar wordt vastgoed voor eigen rekening en risico ontwikkeld. Dit is de garantie voor kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige vastgoedprojecten. DC Vastgoed heeft recent een aantal van haar projecten geherfinancierd middels een financiering verstrekt door HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG.

HYPO NOE is een van Oostenrijks voornaamste financiële instellingen en een full-service bank voor zowel private als zakelijke klanten en een gevestigde en betrouwbare partner voor publieke-, zakelijke- en projectfinancieringen alsook voor vastgoedfinancieringen en treasury oplossingen.

DC Vastgoed en HYPO NOE zijn een langjarige financiering van EUR 30m overeengekomen op basis van marktconforme voorwaarden voor een portfolio van dominante wijkcentra, kantoorgebouwen en wooncomplexen. Beide partijen zien dit als een stap naar verdere samenwerking. DC Vastgoed zal de investeringsmogelijkheden gebruiken om met drive, control en focus te blijven investeren in toekomstbestendige, duurzame projecten. HYPO NOE breidt haar lening portefeuille in Nederland, een van de focus markten buiten Oostenrijk, verder uit.

DC Vastgoed werd geadviseerd door Polar Real Debt & Capital Advisory en Van Benthem & Keulen.

DC Vastgoed and HYPO NOE successfully close first loan together

DC Vastgoed is a Dutch property developer with a focus on retail, offices and residential real estate in The Netherlands. For over 25 years we have developed real estate for our own account and risk. This has guaranteed high quality, sustainable and future proof developments. DC Vastgoed has recently refinanced a number of its investment assets through a loan provided by HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG.

As Lower Austria’s leading financial institution, HYPO NOE is a full-service bank for private and business clients and an established and reliable provider of public, corporate and project finance as well as real estate finance and treasury solutions.

DC Vastgoed and HYPO NOE have concluded a long term financing of EUR 30m based on competitive conditions for a portfolio of supermarket and daily goods driven shopping centres, office buildings and residential complexes. Both parties see this as a first step in their cooperation. DC Vastgoed will use its investment capabilities to keep on investing in future proof, sustainable projects with drive, control and focus. HYPO NOE is expanding its loan portfolio in The Netherlands as one of its key markets outside Austria.

DC Vastgoed was advised by PolarReal Debt & Capital Advisory as debt arrangers and Van Benthem & Keulen as legal counsel.

Terug naar overzicht
13fccebf 2681 46ae 8ed0 02a7fc1a01ed