DC Vastgoed en de Gemeente Wijdemeren onderzoeken of de ontwikkellocatie Ter Sype ter grootte van ca. 15ha in Loosdrecht ingevuld kan worden met een combinatie van werken en wonen.

DC Vastgoed gaat samen met de Gemeente Wijdemeren de komende periode onderzoeken of een invulling van het terrein met zowel woningen als bedrijfsruimte haalbaar is.

30/11/2020

DC Vastgoed en de Gemeente Wijdemeren onderzoeken of de ontwikkellocatie Ter Sype ter grootte van ca. 15ha in Loosdrecht ingevuld kan worden met een combinatie van werken en wonen.

De Gemeente Wijdemeren heeft een grote behoefte aan bedrijventerreinen. Wijdemeren bood in 2019 slechts 601 banen per 1000 inwoners van de beroepsbevolking, tegenover een landelijk gemiddelde van 792 banen op 1000 inwoners. Dit hangt samen met het structureel tekort aan bedrijfsruimte in het Gooi en in de Gemeente Wijdemeren in het bijzonder, wat resulteert in veel vraag naar bedrijfsterrein. Ter Sype is reeds gunstig gelegen naast het bestaande bedrijventerrein De Rading dus een logische locatie voor ontwikkeling van bedrijfsterrein.

De vraag naar woningen in deze omgeving is evident. Het gedeelte van Ter Sype gelegen aan de oostzijde dat grenst aan de traditionele lintbebouwing en de naastgelegen woonwijk is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van woningbouw.

DC Vastgoed gaat samen met de Gemeente Wijdemeren de komende periode onderzoeken of een invulling van het terrein met zowel woningen als bedrijfsruimte haalbaar is. Het College heeft hier inmiddels mee ingestemd. Uiteraard zal dit in nauwe samenspraak met omwonenden en overige belanghebbenden gebeuren, met bijzondere aandacht voor de ontsluiting van het gebied en duurzaamheid.

Terug naar overzicht
PHOTO 2020 11 30 10 22 41